Vredi li se žaliti na bahatog taxistu?

December 17, 2012
new-york-city-taxi-wallpaper
Da li ste znali da imate pravo da se žalite na taxi vozača koji je bio neprijatan ili vas vozio dužim putem?
Da, ovo skoro zvuči neverovatno ali je istina i malo ko od korisnika taxi usluga zna za to pravo i retko ga koristi.
Potrebno je znati da u Novom Sadu postoji mnogo udruženja i da je velika konkurencija koja primorava taxi udruženja da se dobro potrude kako bi zadržali postojeće korisnike i pridobili nove korisnike taxi usluga.
S obzirom da po važećoj gradskoj odluci o taxi cenovniku, nema razlike u ceni taxi usluga između udruženja, jedini način da se poveća obim posla je da se taxi vožnja odradi maksimalno profesionalno i da stranka bude zadovoljna.
Stranka mora biti zadovoljna i mora se zaštititi od bahatih taxi vozača koji se nađu u svakom udruženju a da bi se broj takvih sveo na minimum, taxi udruženja ili taxi firme imaju određene odbore ili disciplinske komisije koje deluju na osnovu prijave koju podnosi stranka.
Nakon prijave koja je dospela do disciplinske komisije ( u udruženjima) ista reaguje po statutu taxi udruženja i odlučuje o visini novčane kazne kojom će biti sankcionisan taxi vozač protiv kojeg je podneta prijava a Strankama koje su oštećene nadoknađuje se pričinjena šteta.
No, da bi se tako reagovalo, ispravila greška i izbeglo osuđivanje celog taxi udruženja ili svih taxista, potrebno je prijaviti taxi vozača što Stranke retko čine iz više razloga.
Stranke uglavnom ne znaju svoja prava što je i propust samih taxi udruženja što će se u budućnosti verovatno promeniti.
Potom ne veruju da će ih nadležni iz taxi udruženja saslušati i da će reagovati. Znači, misle da se prijavljivanjem takvog taxi vozača ništa ne postiže i time se ostavlja prostor za dalje bahato ponašanje.
Jedan od razloga je bojazan da će takav taxi vozač ostati bez posla što nije moguće ako je reč o nekom manjem prekršaju ili prvom ozbiljnijem.
Istina je da su ovakve informacije od strane Stranaka veoma korisne i potrebne taxi udruženjima kako bi mogli da sankcionišu ili udalje takvog vozača koji im nanosi više štete nego koristi.
Važno je da Stranka podnese prijavu i na taj način pomogne taxi udruženju a prijave se podnose uglavnom pozivom na broj telefona taxi udruženja pa dispečerka evidentira ceo slučaj.
Verujte, vredi to uraditi jer je to u obostranom interesu!

 

You Might Also Like

2 Comments

  • Reply zubarica March 3, 2013 at 1:33 pm

    Ja nisam znala recimo da postoji i kazna ako predugo čekate – pa zovete dispečera još jednom. Meni se nekoliko puta desilo da zovem još jednom jer umesto date dve minute taksiste nema ni za 10, dok mi nedavno jedan taksista nije objasnio da onda taj taksista bude kažnjen…

    Hvala vam na informacijama i sve najbolje :).

  • Reply Cazim Salihi March 3, 2013 at 5:00 pm

    To i jeste najveći problem koji smo uočili…stranke ne znaju svoja prava a pojedini taxisti su toga svesni i to zlouporebljavaju a ovaj tekst ima za nameru da to ispravi.

  • Leave a Reply